Pablo Garcia Munos, Marie Diana Sjölin, Sebbe Enrique Fernandez, Stefan Lindell, Björn Gideonsson. Hösten 2020 inför Clara jam november 2020