Wirströms pub våren 2022 med Edvin Öström samt P-O Sjöström